Wiadomości prawnicze

Wpis

piątek, 18 kwietnia 2014

Co muszą wiedzieć oferenci odnośnie postępowania przetargowego?

Każda chętna firma planująca przystąpić do przetargu powinna być świadoma potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może wynikać bezpośrednio z zbyt małej znajomości przepisów prawa albo też braku możliwości w zakresie dotrzymywania warunków określonych precyzyjnie w ramach przetargowej umowy. Poza rzetelną wiedzą w zakresie prawnym warto dobrze się przygotować do wysłania zapytań i wszystkich wymaganych wnioskowych dokumentów do podmiotu, który organizuje przetargowe postępowanie. Sama oferta powinna być stworzona bez zarzutu jeżeli mowa o formalnościach – nawet już z pozoru minimalne niedociągnięcia będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Gigantyczne wręcz znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurujących podmiotów. Po wygraniu przetargu konieczne jest spisanie odpowiedniego typu umów; możliwe jest także negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania jakiegoś innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo odwoławcze. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W szczególnych wypadkach opisanych przepisami będzie można składać skargi do sądów powszechnych.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
prawniczek287
Czas publikacji:
piątek, 18 kwietnia 2014 12:00

Polecane wpisy