Wiadomości prawnicze

Wpis

piątek, 18 kwietnia 2014

Co to jest postępowanie przetargowe?

Podmiot, który ma za zadanie sporządzić i prowadzić postępowanie przetargowe musi spełniać licznie występujące wymogi ściśle określone brzmieniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej należy sporządzić odpowiednią dokumentację, która powinna zostać zaopiniowana przez eksperta. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i zakupowych planów. W działaniach komisji przetargowej elementem niezwykle istotnym jest analiza składanych wniosków w kontekście ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę wielkie znaczenie ma analiza formalnoprawna poprawnego charakteru ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego publicznego zamówienia należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. Właśnie w związku z tym członkowie komisji przetargowej powinni doskonale się orientować z zakresu reguł tworzenia pism odpowiadających na odwołania. Może być konieczne również wystąpienie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
prawniczek287
Czas publikacji:
piątek, 18 kwietnia 2014 11:46

Polecane wpisy