Wiadomości prawnicze

Wpisy

 • piątek, 18 kwietnia 2014
  • Kwestie prawne a branża budowlana

   Prawo związane z budownictwem w Polsce uznawane jest za dziedzinę niesamowicie złożoną. Niedogodności w jego możliwie praktycznym zastosowaniu będzie w stanie potwierdzić ewidentnie większa część przedsiębiorców budowlanych. Wystarczy wspomnieć chociażby o tym, że jeszcze na długo przed samym rozpoczęciem jakiejkolwiek większego typu inwestycji trzeba podejmować wiele sformalizowanych działań. Wymagają one złożenia różnego typu pism, wniosków czy odwołań. Zdecydowana większość obowiązków w tym zakresie leży w kompetencjach poszczególnych wykonawców.
   Nic więc dziwnego w tym, że przedsiębiorcy budowlani często korzystają z pomocy kancelarii prawnych zajmujących się kompleksowo realizowaną obsługą inwestycji. Dzięki temu zręcznie unikają problemów wynikających bezpośrednio z obowiązku sporządzania zawierania umów i składania pism w całym okresie cyklu związanego z projektem budowlanym. Wsparcie na gruncie formalnoprawnym jest istotne także w postępowaniach o charakterze przetargowym, dochodzeniu pojawiających się ewentualnie roszczeń bądź też rozstrzyganiu sporów między stronami kontraktu. W świetle przyjętych dziś przepisów, które są w trybie stałym nowelizowane, można wręcz stwierdzić, że prawna pomoc w dziedzinie prowadzenia firmy budowlanej, to już konieczność.

    

   Prawo budowlane w ogóle jest ciekawym i bardzo obszernym zagadnieniem, warto poświęcić mu trochę czasu. Niektóre przepisy są tak "pokręcone", że kłócą się nawet z konstytucją. Przykład znaleźć można w poniższym filmiku:

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:12
  • Co należy wiedzieć jeśli chodzi o zamówienia publiczne?

   W chwili obecnej w Polsce jest realizowanych całe mnóstwo spektakularnych inwestycji na gruncie budowlanym. Samorządy, angażując unijne dotacje, decydują się zapraszać firmy z budowlanego sektora do składania ofert. O czym w głównym stopniu musi wiedzieć zainteresowany wzięciem udziału w przetargu?
   W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane można wziąć udział w terminie do 14 dni. W tego rodzaju postępowaniu przetargowym proces otwarcia ofert nie ma klauzuli poufności i mogą w nim uczestniczyć wszystkie wyrażające zainteresowanie firmy. Zamawiający przetarg nie może więc ograniczać udziału w otwarciu wyłącznie do reprezentacji podmiotów, które postanowiły złożyć usługowe oferty. Co jest niezwykle istotne jest sprawą niezwykle istotną, organizator przetargu przed procesem otwarcia ofert musi podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. O ile patrząc na powyższe najkorzystniej skonstruowana oferta nie będzie przekraczać środków na inwestycję, przetarg nie powinien być unieważniony. Wszyscy zainteresowani treścią przedstawionych ofert mają prawo poznać nazwy firm, które uczestniczą w postępowaniu i proponowane kwoty.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:07
  • Komu warto zaufać, jeżeli chodzi o obsługę inwestycji budowlanych?

   Każda z osób, która miała do czynienia z umowami budowlanymi, ma świadomość, jak bardzo zawiłe są takie papiery. Sposób ich skonstruowania może mieć wpływ na późniejsze sytuacje sporne pomiędzy stronami. Co z tym związane sporo przedsiębiorców budowlanych już w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej zakłada konieczność zrobienia użytku z usług firm doradczych. I jest to jak najbardziej słuszne założenie, ponieważ straty poniesione z powodu formalnych błędów mogą być wprost ogromne.
   Jakiego typu kryteria powinna spełniać firma, która oferuje obsługę projektów o charakterze budowlanym? W głównym stopniu posiadać stosownie dopasowane kompetencje w zakresie prawa cywilnego, budowlanego i obracania obiektami nieruchomościowymi. Niesłychanie wprost ważne jest wcześniejsze doświadczenie, zwłaszcza przy realizacji większych kontraktów. Przedsiębiorca będzie zmuszony pozyskać konieczne wsparcie na gruncie sporządzania różnego typu umów, sporządzanych opinii i dokumentów. Naprawdę istotna może być także konieczność zastępstwa procesowego przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:04
  • Czemu obsługa prawna firm związanych z budownictwem jest tak istotna?

   Prowadzenie budowlanego przedsiębiorstwa będzie wymagać nie tylko gruntownej orientacji co do rynku, tendencji, które na nim panują, i konkurencji. Niezbędna może być jeszcze poza tym wyczerpująca znajomość prawa budowlanego. Zawieranie dowolnego typu kontraktu jest powiązane z bardzo wieloma przepisami. Nawet osoby będące prezesami dużych koncernów budowlanych nie zawsze będą w stanie się wykazać biegłą orientacją w nich. Co za tym idzie bardzo ważna jest pomoc doświadczonych specjalistów. Specyfika procesu budowlanego egzekwuje relacje między wykonawcami a zleceniodawcami. Wiele spośród nich określanych jest przepisami prawa. Wsparcie kancelarii prawniczej może być koniecznym elementem w odniesieniu do postępowań administracyjnych przed organami administracji budowlano-architektonicznej. Niejednokrotnie będzie się to wiązać z ustaleniem warunków zabudowy czy też uzyskaniem zezwolenia na inwestycję. Pomoc prawna bywa też niezbędna w postępowaniu administracyjnym w zakresie legalizacji obiektów budowlanych i innych budowlanych robót, które wymagają uzyskania pozwolenia na zgłoszenia lub budowę.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:02
  • Co muszą wiedzieć oferenci odnośnie postępowania przetargowego?

   Każda chętna firma planująca przystąpić do przetargu powinna być świadoma potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może wynikać bezpośrednio z zbyt małej znajomości przepisów prawa albo też braku możliwości w zakresie dotrzymywania warunków określonych precyzyjnie w ramach przetargowej umowy. Poza rzetelną wiedzą w zakresie prawnym warto dobrze się przygotować do wysłania zapytań i wszystkich wymaganych wnioskowych dokumentów do podmiotu, który organizuje przetargowe postępowanie. Sama oferta powinna być stworzona bez zarzutu jeżeli mowa o formalnościach – nawet już z pozoru minimalne niedociągnięcia będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Gigantyczne wręcz znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurujących podmiotów. Po wygraniu przetargu konieczne jest spisanie odpowiedniego typu umów; możliwe jest także negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania jakiegoś innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo odwoławcze. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W szczególnych wypadkach opisanych przepisami będzie można składać skargi do sądów powszechnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:00
  • Zamówienia publiczne: przetarg ograniczony

   W Polsce obecnie są realizowane i przygotowywane doprawdy ogromne inwestycje mające budowlany charakter. Jak wynika z wyliczeń, aż 3/4 wszystkich zamówień typu publicznego w 2011 roku zostało udzielonych przedsiębiorstwom w toku przetargu nieograniczonego. Znacznie mniej inwestycji poprzedzono przetargami mającymi ograniczoną formę.


   Postępowanie regulowane w przetargu ograniczonym zakłada udział w nim wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, które będą spełniać szczegółowe wymagania. Tego typu przetarg dzieli się na dwa następujące po sobie etapy. Etapem pierwszym jest złożenie wniosku o kwalifikację do postępowania przetargowego. Podmioty, które zostaną włączone do przetargu, zostają poproszone w drugim etapie o zaprezentowanie w drobiazgowy sposób swoich ofert. Warto zaakcentować, że liczba firm zaproszonych do składania ofert jest ściśle określona (dokładnie: 5–20). Ze względu na rygorystyczny charakter ograniczeń i przepisy formalne, w zasadzie niezbędna jest w tym przypadku szczegółowa konsultacja z prawnikiem. Przetarg ograniczony może być idealną szansą dla każdej firmy budowlanej, pod warunkiem rzetelnej, mającej profesjonalny wymiar prawnej konsultacji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:54
  • Parę zdań na temat „budowlanki”, w kontekście zamówień publicznych

   Rzetelnie prowadzona obsługa prawna w sektorze budowlanym musi objąć szeroki wachlarz aspektów. Przydatne może się już okazać samo regularne weryfikowanie komunikatów ogłoszeniowych o przetargach, na co nie zawsze przedsiębiorcy po prostu będą mogli wygospodarować czas. Ważne jest wsparcie w kompleksowym stopniu podczas przygotowania samej oferty na publiczne przetargi. Niezależnie od tego, jaka jest atrakcyjność zgłoszonego wniosku, bardzo ważne będą formalności, o których poprawność powinni zadbać działający profesjonalnie doradcy. To samo będzie dotyczyć wszystkich załączników do oferty. W pakiecie niezbędnej obsługi typu prawnego powinny się znaleźć bieżące konsultacje poprzedzające przetarg.
   W przypadku podmiotów organizujących zamówienie kluczowe jest doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania, a także sporządzenie wzorów dokumentacji przetargu bądź ogłoszeń i protokołów. Zakres usług powinien obejmować konsultacje merytoryczne, pomoc w rozstrzyganiu protestów, udział w postępowaniu odwoławczym. Zleceniodawca ma możliwość się nastawić na wsparcie w prowadzeniu korespondencji z wykonawcami oraz monitorowaniu realizacji umów.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:52
  • Problemy, które trafić można w budowlance

   Problemy w branży budowlanejWysoki odsetek przedsiębiorców z sektora budowlanego uważa, że największym elementem wpływającym na ryzyko w ich branży jest błąd w sztuce budowlanej. W pewnym sensie jest to prawda – stworzenie budowlanego zagrożenia wiąże się nie tylko z konsekwencjami karnymi, ale może na dodatek totalnie zrujnować reputację dobrze prosperującej firmy. Jednak przedstawiciele branży budowlanej będą się musieli liczyć w swej działalności również z innymi zagrożeniami. Coraz bardziej uciążliwy staje się problem konstruowanych wadliwie prawnych umów o roboty budowlane, zwłaszcza w okresie ożywienia inwestycyjnego wskutek dotacji z Unii Europejskiej. Umowy bywają często nieprecyzyjne, niewłaściwie określa się ich strony, a czasami niedokładny jest ich zakres. Zdarza się również błędne określenie wartości wynagrodzenia. W ten sposób przedsiębiorstwa z branży budowlanej narażają się na pieniężne straty, a nawet na całkowite unieważnienie umowy. W długofalowej perspektywie stracić może prestiż samej firmy. Jedynym sposobem na uniknięcie tego typu kłopotów jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy doradczej.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:50
  • Co to jest postępowanie przetargowe?

   Podmiot, który ma za zadanie sporządzić i prowadzić postępowanie przetargowe musi spełniać licznie występujące wymogi ściśle określone brzmieniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej należy sporządzić odpowiednią dokumentację, która powinna zostać zaopiniowana przez eksperta. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i zakupowych planów. W działaniach komisji przetargowej elementem niezwykle istotnym jest analiza składanych wniosków w kontekście ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę wielkie znaczenie ma analiza formalnoprawna poprawnego charakteru ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego publicznego zamówienia należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. Właśnie w związku z tym członkowie komisji przetargowej powinni doskonale się orientować z zakresu reguł tworzenia pism odpowiadających na odwołania. Może być konieczne również wystąpienie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:46