Wiadomości prawnicze

Wpisy otagowane „przetarg”

 • piątek, 18 kwietnia 2014
  • Co muszą wiedzieć oferenci odnośnie postępowania przetargowego?

   Każda chętna firma planująca przystąpić do przetargu powinna być świadoma potencjalnego ryzyka w prawnym zakresie, które może wynikać bezpośrednio z zbyt małej znajomości przepisów prawa albo też braku możliwości w zakresie dotrzymywania warunków określonych precyzyjnie w ramach przetargowej umowy. Poza rzetelną wiedzą w zakresie prawnym warto dobrze się przygotować do wysłania zapytań i wszystkich wymaganych wnioskowych dokumentów do podmiotu, który organizuje przetargowe postępowanie. Sama oferta powinna być stworzona bez zarzutu jeżeli mowa o formalnościach – nawet już z pozoru minimalne niedociągnięcia będą mogły stanowić przyczynę odrzucenia jej. Gigantyczne wręcz znaczenie ma zapoznanie się z ofertami konkurujących podmiotów. Po wygraniu przetargu konieczne jest spisanie odpowiedniego typu umów; możliwe jest także negocjowanie warunków kontraktu. W sytuacji wybrania jakiegoś innego oferenta, podmiotom, których oferta została odrzucona, przysługuje prawo odwoławcze. Właściwym organem dla tej sytuacji jest Krajowa Izba Odwoławcza. W szczególnych wypadkach opisanych przepisami będzie można składać skargi do sądów powszechnych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 12:00
  • Zamówienia publiczne: przetarg ograniczony

   W Polsce obecnie są realizowane i przygotowywane doprawdy ogromne inwestycje mające budowlany charakter. Jak wynika z wyliczeń, aż 3/4 wszystkich zamówień typu publicznego w 2011 roku zostało udzielonych przedsiębiorstwom w toku przetargu nieograniczonego. Znacznie mniej inwestycji poprzedzono przetargami mającymi ograniczoną formę.


   Postępowanie regulowane w przetargu ograniczonym zakłada udział w nim wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, które będą spełniać szczegółowe wymagania. Tego typu przetarg dzieli się na dwa następujące po sobie etapy. Etapem pierwszym jest złożenie wniosku o kwalifikację do postępowania przetargowego. Podmioty, które zostaną włączone do przetargu, zostają poproszone w drugim etapie o zaprezentowanie w drobiazgowy sposób swoich ofert. Warto zaakcentować, że liczba firm zaproszonych do składania ofert jest ściśle określona (dokładnie: 5–20). Ze względu na rygorystyczny charakter ograniczeń i przepisy formalne, w zasadzie niezbędna jest w tym przypadku szczegółowa konsultacja z prawnikiem. Przetarg ograniczony może być idealną szansą dla każdej firmy budowlanej, pod warunkiem rzetelnej, mającej profesjonalny wymiar prawnej konsultacji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:54
  • Co to jest postępowanie przetargowe?

   Podmiot, który ma za zadanie sporządzić i prowadzić postępowanie przetargowe musi spełniać licznie występujące wymogi ściśle określone brzmieniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych. Przed ruszeniem całej procedury przetargowej należy sporządzić odpowiednią dokumentację, która powinna zostać zaopiniowana przez eksperta. Dokumentacja przetargowa bezwzględnie musi obejmować regulaminy, wzorcowe egzemplarze pism, formularzy, oświadczeń i zakupowych planów. W działaniach komisji przetargowej elementem niezwykle istotnym jest analiza składanych wniosków w kontekście ewentualnego ryzyka prawnego. W procesie rozpatrywania wniosków oferentów naprawdę wielkie znaczenie ma analiza formalnoprawna poprawnego charakteru ofert, które są zgłaszane. W przypadku każdego publicznego zamówienia należy uwzględniać możliwość wykorzystywania odwołań od tych podmiotów, których oferta nie została zaakceptowana. Właśnie w związku z tym członkowie komisji przetargowej powinni doskonale się orientować z zakresu reguł tworzenia pism odpowiadających na odwołania. Może być konieczne również wystąpienie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   prawniczek287
   Czas publikacji:
   piątek, 18 kwietnia 2014 11:46